دوره ها

آموزش تار و سه تار کرج
رایگان

آموزش تار و سه تار در کرج

هامان منصوری
هامان منصوری مدرس و نوازنده ی تاروسه تار فارغ التحصیل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نوازندگی از دانشگاه هنر ...