دوره ها

دوره تخصصی آموزش دف در آموزشگاه موسیقی چندمضراب
رایگان

آموزش دف در کرج

نبیل یوسف شریداوی
نبیل یوسف شریداوی متولد سیزده فروردین ماه 1359 است. وی دف را نزد استاد نیما مالکی زاده در ...
آموزش تمبک در کرج
رایگان

آموزش تمبک در کرج

حمیدرضا محمدیان
حمیدرضا محمدیان متولد تیر ماه 1368 مدرس و نوازنده تنبک نوازندگی تنبک را در سال 1385 نزد استاد قاضی ...
آموزش دف در کرج
رایگان

آموزش دف در کرج

افشین خلج
افشین( رضا ) خلج متولد آبان ماه در منطقه کلاک شهرستان کرج آغاز فعالیت های هنری از سال ...