دوره ها

آموزش آواز پاپ در کرج
رایگان

آموزش آواز پاپ در کرج

سینا عباسی
سینا عباسی مدرس آواز پاپ هنر آموخته نزد اساتید قره باغی_علیرضا آرین خواه_یاشار احمدی_مهدی محمدی دارای گواهینامه مستر کلاس آواز ...
آموزش آواز ایرانی در کرج
رایگان

آموزش آواز ایرانی در کرج

مجتبی عسگری
مجتبی عسگری در سال 1357 در شهر اصفهان متولد شد. وی ابتدا با مکتب آوازی اصفهان ...