دوره ها

آموزش کمانچه در کرج
رایگان

آموزش کمانچه در کرج

روزبه پارسا
روزبه پارسا متولد ۱۳۶۷ آموختن موسیقی از سن پنج سالگی با ساز تنبک نزد سیروس اژدری. ورود ...