دوره ها

آموزش تخصصی ساز عود_آموزشگاه موسیقی چندمضراب
رایگان

آموزش عود در کرج

آرش سعیدیان
آرش سعیدیان بوانی فرزند عزیزالله متولد 20/6/1361 کارشناس نوازندگی ساز ایرانی از دانشگاه هنر تهران فعالیت‌های هنری کنسرت‌ها: کنسرت گروه فراق به سرپرستی ...