رویداد

Loading Events

آسیب شناسی موسیقی ایرانی در گفتگو با محمدجعفر قاضی عسگر
ادامه مطلب

آوریل 6, 2019 - نوامبر 30, 2030
مدیر سایت
0 Comment
1252 بازدید

آسیب شناسی موسیقی ایرانی در گفتگو با محمدجعفر قاضی عسگر نوازنده و مدرس تنبک….

ویدیو کامل:

قسمت اول