دانش اموخته دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد نوازندگی ساز جهانی پیانو

دانش اموخته اموزشگاه عالی ازاد نهاوند » کنسرواتوار « در مقطع کارشناسی در رشته رهبری ارکستر

کسب رتبه ۴ در کنکور سراسری هنر در مقطع کارشناسی ارشد در رشته نوازندگی سازجهانی

فرزاد حیدری پیانوی عمومی را از سال ۱۳۷۸ زیر نظر اساتیدی همچون همایون ارامفر، محمود میرزایی و همچنین پیانوی تخصصی و حرفه

ای را از سال ۱۳۹۴ زیر نظر اساتیدی همچون: ارپینه ایسراییلیان؛ کالرا بوکوچاوا و سینا خیرابادی شروع کرده است. همچنین در زمینه نوازندگی

در کالس ها و مستر کالسهای استادانی چون: ایدین منعم، رافائل میناسکانیان و ستاره بهشتی شرکت کرده است.

وی در سال ۱۳۹۳ برای انجام تحصیلات اکادمیک در مقطع کارشناسی در رشته رهبری ارکستر وارد موسسه اموزش عالی ازاد نهاوند در تهران

شد و پس از اتمام تحصیلات در این مقطع با کسب رتبه ۴ در کنکور سراسری ارشد در رشته نوازندگی پیانو برای ادامه تحصیل در مقطع ارشد

نوازندگی پیانو وارد دانشگاه تهران شد.

وی در مقطع کارشناسی

دروس هارمونی را زیر نظر اساتیدی همچون: امیر حسین جم ، نیما گوران،

دکتر فرهاد شیخی ، سینا خیر ابادی

دروس فرم و انالیز را زیر نظر: نیما گوران و امیر حسین جم

دروس کنتر پوان را زیر نظر: وحید کیخواهی و سینا خیر ابادی

دروس موسیقی معاصر را زیر نظر: دکتر سپهر سراجی و دکتر فرهاد شیخی

دروس سلفژ را زیر نظر: شایان اسدی و شهرام فقیهی

دروس پیانو را زیر نظر: استادان سینا خیرابادی و پروفسور کالرا بوکوچاوا گذرانده است.

همچنین وی در مقطه کارشناسی ارشد

دروس پیانو را بصورت تخصصی زیر نظر: استاد آرپینه ایسرائیلیان

اصول اجرای موسیقی باروک و رنسانس زیر نظر: دکتر مهرداد پاکباز

تفسیر موسیقی و اجرای صحنه ای زیر نظر: پروفسور اذین موحد

استراتژی تمرین زیر نظر: پیام گرایلی

 

انالیز شنکر و فورت زیرنظر: دکتر امین هنرمند

اجرای صحنه ای : دکتر ستاره بهشتی

پداگوژی : دکتر مهرداد پاکباز

موسیقی معاصر : دکتر سارا اباذری

شناخت و انالیز موسیقی الفرد شنیتکه، الیویه مسیان، اهنگسازان مینیمال و اهنگسازان سریالیسم : زیر نظر دکتر امین هنرمند گذرانده است.

وی در سال ۱۳۹۴ به عنوان خواننده تنور در ارکستر اوام شرکت داشته است.

در سال ۱۳۹۴ قطعاتی از بارتوک را در رسیتال خود در کنسرواتوار تهران اجرا کرده است.  در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قطعاتی از دومنیکو

اسکارالتی، شوپن، مندلسون، پروکفیو، برانس و باخ را در رسیتال خود در سالن اوینی دانشگاه تهران اجرا نموده است.

وی همچنین در سال ۱۳۹۶ سرپرستی کویینتت پیانو برای اجرای اثار قرن بیستم از اهنگسازانی همچون شنیتکه را بر عهده داشته است.

وی همچنین در مستر کالس های دکتر ستاره بهشتی، ایسراییلیان، دکتر اذین موحد و امین فیاض » دانش اموخته رشته اهنگسازی و موسیقی

میان رشته ای در اتریش « تحت عنوان موسیقی میان رشته ای شرکت نموده است.