متولد ۱۳۲۷

از شاگردان برجسته استاد محمدرضا شجریان

آلبوم ها:

صبح مشتاقان به آهنگسازی پرویز مشکاتیان

نقش پندار به آهنگسازی سعید فرجپوری

دختر گلفروش به آهنگسازی حسن کسایی

ساکن جان به آهنگسازی حسین پرنیا

صورتگر نقاش به آهنگسازی محمد جواد ضرابیان

سعدی خوانی به آهنگسازی پیمان سلطانی

و چندین و چند مجموعه دیگر