شیما یادگاری

مدرس ساز تخصصی دف

___________________________________________

️فراگیری ساز دف نزد افشین خلج

 

️فراگیری درک و دریافت ریتم نزد سینا شهریاری

 

️همکاری به عنوان نوازنده دف با گروه های وندادمهر ،گروه کوبه ای اشاره ،گروه کوبه ای سرمست ،همنوازان جم…

 

️سرپرست نوازنده های بخش بانوان در گروه موسیقی سی لحن

 

️مدرس ساز تخصصی دف در آموزشگاه های آزاد موسیقی در استانهای  تهران و البرز…