وبلاگ

چندشب موسیقی ایرانی-آموزشگاه موسیقی چندمضراب

موسیقی ایرانی

هنر شهر آفتاب

سالن سبز

آواز: مجتبی عسگری

تار: سامان صادقیان

تار:هادی آذرپیرا،صادق ولیئی

کمانچه:مهرداد ناصحی،محمد انشایی

سنتور:پژمان سهامی

مدیر سایت

مدیر سایت

Leave a Comment

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.