وبلاگ

روش نوین مبانی اجرای موسیقی

مبانی اجرای موسیقی

مبانی اجرای موسیقی

انتقال خصایص موروثی از نسلی به نسل دیگر از طریق عامل دی ان ای موجود در سلول ها امری است که علم برآن صحه گذاشته است.
به همین دلیل ممکن است که انسان برخی از خصوصیات برجسته والدین یا اجداد خود را از طریق ژن ،کسب کند و در زمینه ای خاص به استعدادی درخور توجه دست یابد
و یا اینکه با مهیا بودن زمینه های مناسب از بدو تولد به مرور زمان از طریق ارتباط غیرمستقیم در برخی موارد ناخودآگاه به کسب ذهنیت های لازم نایل آید،بی آنکه از چهارچوب تعلیماتی ویژه و آموزشی مستقیم بهره مند شده باشد.
اما سومین حالت،ناظر به مجموعه تعلیمات مدونی است که فرد به طور منظم و مستمر در جریان آن قرار میگیرد.
دراین حال وابستگی او به منابع تعلیم دهنده نظیر مربی،کتاب و…انکار پذیر است.
مجموعه موارد اشاره شده را می توان تحت سه عنوان زیر بیان کرد:
1.اکتساب از راه توارث
2.اکتساب از راه آموزش غیرمستقیم
3.اکتساب از راه آموزش مستقیم
شاید تعیین مرز این سه حالت در یک فرد مشخص،دور ازذهن باشد.
اما علی رغم توصیه های لازم بر توجه داشتن به مراحل اول و دوم درآموزش موسیقی،لازم است
در مرحلۀ سوم (اکتساب از راه آموزش مستقیم)برتقویت بنیه ذهنی فراگیرنده توجه بسیار داشته باشیم زیرا دراین مرحله می توان در ذهن فراگیرندگان موسیقی،بسیاری از کمبودهای مراحل قبلی آنان رانیز جبران کرد.
باتوجه به موارد اشاره شده،فراگیری موسیقی ازابتدا در سه مرحله زیر شکل می گیرد.
1_مبانی نظری موسیقی(تئوری موسیقی)
2_مبانی عملی موسیقی«مبانی اجرای موسیقی»شامل:(سلفژ و دیکته موسیقی)
3_اصول اجرای موسیقی«نوازندگی_خوانندگی_رهبری ارکستر،رهبری آواز جمعی»شامل:(تکنیک،سونوریته،موزیکالیته،استیل)
«مبانی عملی موسیقی»پل رسیدن به مرحله سوم یعنی:
«اصول اجرای موسیقی»بوده و رابطه تنگاتنگی باآن دارد،بنابراین مرحله دوم را به جای «مبانی عملی موسیقی»«مبانی اجرای موسیقی»می گوییم.
در مسیر فراگیری «مبانی اجرای موسیقی»نخست شنوایی تقلیدی فراگیرنده برای تنها تقلید اصوات الگوهای ریتم و اصوات موسیقایی به کار گرفته می شود
و پس از این علاوه بر به کارگیری دو حس «بینایی» و «شنوایی ادراکی»،در این مجموعه،پرورش نیروی ذهنی اجراکننده نیز همواره مورد تأکیدقرار می گیرد.
تربیت جداگانه و مرتبط باهم این سه عامل:(بینایی(روخوانی)،ذهنی(بداهه پردازی)،شنوایی(دیکته موسیقی)ادراکی)پیش از آنکه شخص به آموختن ساز مشغول شود و نیز در طی آن مرحله،ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.
بدین ترتیب دیدن نت های موسیقی با شیوه صحیح به معنای ایجاد تصاویر متعدد از الگوهای گوناگون ریتم و وضعیت های متنوع اصوات موسیقایی در مغز فراگیرنده و درنهایت سپردن آگاهانه آنها به محفوظات وی است.
هرآینه فراخوان ذهنی(بداهه خوانی)موارد فراگرفته شده از«ریتم»و«اصوات موسیقایی»توسط فراگیرنده انجام پذیرد،می توان نسبت به شناخت آگاهانه آنها در ذهن وی اعتماد قطعی یافت.
در این صورت باتوجه به امکان درک تصویری ریتم ها و اصوات موسیقایی از راه بینایی توسط فراگیرنده و متعاقباً بداهه پردازی (فراخوان ذهنی)آنها توسط وی،بااطمینان می توان گفت زمینه مناسبی در فراگیرنده برای درک شنوایی ادراکی وی نسبت به مباحث ریتم،اصوات موسیقایی و در نتیجه پیوند آنها(ملودی)مهیامی گردد.
بااین روال امکان فعالیت ذهنی(بداهه پردازی)فراگیرنده مرهون پشتکار وی در تمرینات ازراه«بینایی»خواهد بود
و همینطور درک شنوایی ادراکی فراگیرنده نسبت به مباحث ریتم،اصوات موسیقایی و پیوند آنها(ملودی)نیز به پشتوانه تمرینات لازم ذهنی(بداهه پردازی)وی نیازمنداست.
اکنون به اختصار می توان گفت مراد از تمرین شنوایی تقلیدی فراگیرنده در واقع تقویت بینایی وی برای رسیدن به توان خوب روخوانی نت های موسیقی و تقویت ذهنی او به منزله دستیابی فراگیرنده به توانایی بداهه پردازی در وزن خوانی ریتم ها،سرایش اصوات موسیقایی و ملودی،همچنین تقویت شنوایی ادراکی وی به منظور تشخیص و توان نگارش ریتم ها،اصوات موسیقایی و درنهایت ملودی از راه شنوایی است.

 

برگرفته از کتاب روش نوین مبانی اجرای موسیقی

تألیف:شریف لطفی

انتشارات:دانشگاه هنر

 

آموزشگاه موسیقی چندمضراب

روش نوین مبانی اجرای موسیقی

تالیف: شریف لطفی

انتشارات: دانشگاه هنر

خلاصه ای از کتاب های حوزه هنر و موسیقی

مبانی نظری موسیقی

مبانی علمی موسیقی

اصول اجرای موسیقی

مدیر سایت

مدیر سایت

1 نظر

  1. mina آگوست 14, 2019

    خیلی عالی بود… ممنون از مطالب خوبتون

Leave a Comment

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.