وبلاگ

تکنوازی تار

بخشی از اجرای تکنوازی قاسم رحیم زاده بیستم مهرماه نودوهفت در آموزشگاه موسیقی چند مضراب
@ghasemrahimzadeh
@chandmezrab

مدیر سایت

مدیر سایت

Leave a Comment

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.